Podmínky a pravidla

VÍTEJTE

Vítejte v zásilkovém internetovém obchodě
www.wraam.us, jehož provozovatelem je

 

WRAAM - Chavíkovi
Spytihněv 16
763 64 Spytihněv
IČ : 43432468

Prosím přečtěte si pečlivě následující informace a obchodní podmínky. Umožní Vám to seznámit se s e-shopem, včetně postupu při nákupu, placení, reklamacích, vzájemných právech a povinnostech kupujícího a prodávajícího, ale i s nabízenými výhodami a vším ostatním, co k úspěšnému nákupu a k Vaší spokojenosti patří. Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

 

 

POSTUP PŘI NÁKUPU

Ceny zboží na našich stránkách jsou uvedeny včetně 19% DPH a jsou platné v době uzavření kupní smlouvy!
 

- Hledáte-li konkrétní položku, zvolte nejprve v kolonce HLAVNÍ NABÍDKA, skupinu zboží , poté podskupinu. Zobrazí se Vám nabídka jednotlivých položek. 

- Veškeré námi nabízené zboží je zobrazeno se základními informacemi (název, krátký text, cena). Pokud chcete získat bližší informace, stačí kliknout na popis zboží - text či fotografii a zobrazit si podrobnější informace (pokud Vám ani tyto nestačí, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme).

- Zvolené zboží kliknutím na tlačítko DO KOŠÍKU přidáte do svého nákupního košíku. Automaticky se přiřadí 1ks daného zboží. Chce-li zakoupit 2 a více ks, jednoduše změníte v kolonce MNOŽSTVÍ počet kusů. Chcete-li poté pokračovat v nákupu, tlačítkem ZPĚT se vrátíte do hlavní nabídky obchodu, kde může pokračovat v nákupu, aniž by došlo ke ztrátě zboží z nákupního košíku, které již máte vybrané.

- Kliknutím na tlačítko NÁKUPNÍ KOŠÍK - podívat se do košíku“ se zobrazí celý nákup i s celkovou cenou zboží (včetně 19% DPH), bez expedičních poplatků.

- Kliknutím na tlačítko OBJEDNAT se Vám zobrazí objednávkový formulář, kde je nutné provést registraci a zadat povinné údaje (označené červenou hvězdičkou), popřípadě se přihlásit (pokud jste již registrováni). Po registraci a odeslání objednávky Vám budou automaticky systémem odeslány příslušné informace na e-mail, který jste uvedli v registračním formuláři (V případě neobdržení těchto emailů během 24hodin nás prosím kontaktujte. Děkujeme.).

Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Stany jsou smlouvou vázány.


NEZAPOMÍNEJTE, ŽE KAŽDÁ OBJEDNÁVKA JE POVAŽOVÁNA ZA ZÁVAZNOU !!!

Dbejte prosím také na správný výběr velikosti a detaily zboží

- V případě, že provedete v kratší době 2 a více objednávek, upozorněte nás na tuto skutečnost, zašleme Vám objednávky v jedné zásilce (s jedním expedičním poplatkem).

- Chcete-li stornovat nebo změnit Vaší objednávku, učiňte tak neprodleně ( nejpozději do 10:30 hodin téhož dne - po té se zásilky odesílají ) na tel: 603 934 804 nebo 739 117 085

- V případě, že Vaše objednávka nebude kompletní, budeme Vás o tom informovat emailem, nejpozději do 3 pracovních dnů. Současně Vám sdělíme, kdy chybějící zboží opět doskladníme. Jestliže bude chybějící zboží dočasně staženo z nabídky, budeme Vás kontaktovat telefonicky a dohodneme další postup, spotřebitel má v takovém případě právo na vrácení ceny nedodaného zboží.

- Oproti obdobným internetovým obchodníkům detailně známe nabízené zboží a rádi Vám zodpovíme jakékoli Vaše dotazy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Provozovatel zásilkového internetového obchodu www. wraam.us. cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy
( zejména jméno, příjmení a adresa ), jež získá od svých zákazníků, považuje za důvěrné a bude jich využívat výlučně pro osobní potřebu, za účelem úspěšného splnění smlouvy. Data nebudou využita pro reklamní účely obchodu ani nebudou poskytována třetím osobám, s výjimkou těch, kteří se podílejí na vyřizování objednávky ( pošta či speditér ), a to pouze v nezbytném rozsahu,. Veškerá data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob, odesílána jsou k serveru šifrovanou formou ( Secure Socket Layer ), tudíž nemohou být nikým odposlechnuta.


 


EXPEDICE A PLATEBNÍ PODMÍNKY


Veškeré zboží objednané v zásilkovém obchodě www.wraam.us je zasíláno na dobírku ( výjimkou je platba předem - převodem ), současně s dodacím listem ( daňovým dokladem ).

EXPEDICE V
ČR :

K ceně zboží při přepravě v ČR je účtován expediční poplatek (poštovné, balné, pojištění atd.) v ceně 65 Kč, bez ohledu na počet a druh objednaného zboží, anebo zboží odesíláme za 120,-kč dobírkovou službou a celkovou platbu provedete při převzetí balíčku. Žádné další poplatky připočítávány nebudou (výjimkou je tzv.
„ AKUTNÍ PŘÍPAD „ - viz : Expedice - Dodací lhůta).

EXPEDICE DO
ZAHRANIČÍ :

 

Poštovné a balné  na Slovensko při platbě předem na náš euro účet a váhy balíčku do 1kg je 18O,-kč a dobírkovou službou 240,-kč.

 

 
    

EXPEDICE - DODACÍ LHŮTA :

- Zboží skladem expedujeme nejpozději do 3 dnů po obdržení objednávky, pokud není objednané zboží skladem doba dodávky by neměla přesáhnot 60 dní ( v případě delší dodací lhůty bude zákazník o termínu dodání informován emailem nebo telefonicky ). Pokud nebude spotřebitel s prodloužením dodací lhůty souhlasit, má právo od smlouvy odstoupit. Doručení po odeslání zboží závisí na rychlosti přepravce, většinou se však pohybuje v rozmezí 2-5dnů.

 

- V „ akutních případech “ ( např. je - li třeba zboží doručit do 48hodin atd. ), nás můžete požádat o přednostní vyřízení objednávky. Zboží odešleme obchodním balíkem České pošty s doručením do 24hodin ( následující pracovní den po odeslání objednávky ). Ke standardním expedičním poplatkům účtujeme za tuto službu expresní příplatek 50kč ( celkem tedy 120kč + 50kč = 170kč ) do 1kg balíčku. Nutné je však po provedení objednávky informovat se o stavu skladových zásob, telefonicky popř. e-mailem kdykoli. 

OSTATNÍ :

- Uvedené ceny zboží v zásilkovém internetovém obchodě www.wraam.us.cz jsou včetně DPH.

- Firmám či organizacím při odběru většího množství nabízíme po dohodě s provozovatelem individuální slevy !

- Ceny u zlevněného zboží platí do vyprodání zásob !

-V každé zásilce je přibalený zjednodušený daňový doklad, který součastně slouží pro potřeby reklamace jako záruční list. Proto jej pečlivě uschovejte !
 


REKLAMAČNÍ ŘÁD


SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

ZÁRUKA

Doporučujeme zákazníkům, aby si zboží při přebírání zboží překontrolovali. Podmínkou uznání záruky je její uplatnění v záruční době. Na veškeré výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení zboží (převzetí zásilky). Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

Záruka se nevztahuje na :

- Vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva
- Vady způsobené běžným používáním
- Záruka se nevztahuje na opotřebení věci jejím obvyklým užíváním. Reklamovat výrobek není rovněž možné, pokud vady vznikly nešetrným zacházením s výrobkem, jeho nedostatečnou údržbou nebo nedodržením návodu k použití.

-Jde – li o věci použité, odpovídá prodávající za vady , které zboží má v době koupě a neodpovídají míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá za tyto vady po dobu 24 měsíců, po dohodě s kupujícím ji může zkrátit, ne však na dobu kratší než 12 měsíců.


Reklamované zboží zasílejte na adresu :

 

WRAAM - Chavíkovi

Spytihněv 16

763 64 Spytihněv

 

- POZOR ! Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd. nezasílejte na dobírku, nebude převzato !!!

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy WRAAM. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

- Stanovisko ČOI : "V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv)."

- V případě, že se zákazník rozhodne zaslat zboží k výměně po jeho špatné volbě velikosti dle velikostní tabulky, platí poštovné v plné výši.

- V případě, že se jedná o chybu při expedici z naší strany ( např. obdrží li spotřebitel jiné zboží než si objednal ), a tím vzniknou zákazníkovi zbytečně vynaložené náklady, může po nás požadovat jejich úhradu.

 

- Ke zboží zaslanému k reklamaci či výměně atd. prosím přiložte průvodní dopis s podrobným popisem, co a jak se zbožím chcete provést, uveďte Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefon a pokud možno i číslo objednávky ( urychlí to řešení celého problému ).

K reklamovanému zboží prosím přiložte nejlépe :

- kopii dodacího a záručního listu
- záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán


Reklamační protokol
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

- Stane-li se, že zboží při odeslání zpět k prodejci (ať z důvodu reklamace či výměny atd.) nebude řádně zabaleno a tím při expedici poškozeno - znehodnoceno, hradí zákazník vzniklou škodu v plné výši !

- POZOR ! UPOZORNĚNÍ ! Veškeré námi zasílané zboží je skrytě značeno, z důvodu různých vtipálků ( rádi si mění své staré nevyhovující věci za nové - jiné ), a nebude-li se jednat při výměně či reklamaci o naše zboží, nebude brán na zásilku zřetel.

- Při přebírání zásilky - balíku od přepravce - speditéra pečlivě překontrolujte neporušenost balíku (aby balík nebyl zdeformován, roztrhán a aby byl dle uvedené váhy ). V případě že balík je jakýmkoli způsobem porušen, ihned uplatněte u přepravce reklamaci ! Veškeré naše zásilky jsou opatřeny balící páskou s firemním logem, překontrolujte prosím i její neporušenost ! Tento postup se kupujícímu-spotřebiteli doporučuje.

- Při otevírání zásilky - balíku dávejte pozor, aby jste neopatrným otevřením nepoškodili zboží ( nerozřízli jej atd.), na tento typ reklamace nebude brán zřetel !

-Při reklamaci zboží nás kontaktujte na tel : 739 117 085,  603 934 804 nebo na email:
wraam.us@gmail.com ( Na těchto kontaktech se rovněž můžete informovat o stavu reklamace )

- O přijetí a vyřízení reklamace budete informovaní emailem nebo telefonicky

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ POMOCÍ PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU


V souladu s §53. odst. 7 Občanského zákoníku může spotřebitel do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy ( zboží však musí být navráceno nepoškozené, kompletní, nejevící známky užívání , pokud možno v původním neporušeném obalu ). Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení dle odst.7, má dodavatel právo dle §53 odst.10 na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, za které je účtováno 100kč a je následně odečteno z vrácené částky..

Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.

Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím dodat zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího.

- Společně s vráceným zbožím je nutno zaslat originál daňového dokladu ( v případě vrácení pouze části objednávky bude přepsán a zaslán zpět )

- Zásilka nesmí být zaslána dobírkou, nebude ze strany prodejce přijata !

- Peníze za vrácené zboží je zasláno složenkou na Vámi uvedenou adresu do 14-ti dnů ( po předchozí dohodě možno i převod na účet ).

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech :

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zká

 

 

 

 

OSTATNÍ


- Ceny v kamenném a internetovém obchodě se liší. Dbejte prosím zveřejněných ceníků.

- Odstíny zobrazovaných barev na fotografiích se mohou lišit od skutečných barev.

- Prodávající neodpovídá za vady použitého zboží, na které kupujícího upozornil ( jelikož předmětné zboží je zbožím použitým a dlouhodobě skladovaným, jelikož se jedná o staré vojenské zásoby a nejde o zboží nově vyrobené a může mít vady, které tomuto odpovídají a proto je zboží prodáváno za sníženou cenu ! )


- Nenašli jste co jste hledali ? Napište nám, uvítáme každý nový nápad na rozšíření naší stávající nabídky v zásilkovém obchodě WWW.WRAAM.US

 


 

Odesláním elektronické či telefonické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení uvedené v nich.